Varning för trafikstörningar i Kungsängen

Fjärrvärmeledningar.
Fjärrvärmeledningar.
Vid årsskiftet ska Eon börja gräva i Kungsängen för att lägga en ny fjärrvärmeledning längs Enköpingsvägen. Arbetet beräknas pågå till våren 2019.

Sedan tidigare pågår bygget av Eons anläggning i Högbytorp som ska producera värme, biogas och el. Vid årsskiftet ska man också sätta igång med anläggandet av fjärrvärmeledningen genom Kungsängen som ska knyta ihop fjärrvärmenätet i Upplands-Bro och Järfälla.

Ledningen kommer att gå längs med Enköpingsvägen, och därför kommer trafiken i Kungsängen påverkas under arbetets gång. Räkna med begränsad framkomlighet under arbetets olika etapper.

Att Eon och Upplands-Bro kommun valt sträckningen längs Enköpingsvägen beror på att de anser att det alternativet stör minst. Det ska påverka boende, VA-ledningar och räddningstjänstens framkomlighet i mindre omfattning än andra alternativ.

Den som vill veta mer kan träffa representanter från Eon och ställa frågor på torsdagen den 23 november i kommunhusets entré klockan 17 – 19. Läs mer på kommunens hemsida.