Vi jobbpendlar längre tid än vi har semester

Lennart Nilsson pendlar cirka 80 minuter per dag.
Lennart Nilsson pendlar cirka 80 minuter per dag.
Invånarna i Stockholms län arbetspendlar mer än vad de har semester.

Lösningen på de växande restiderna är satsningar på kollektivtrafiken, menar Stockholms Handelskammare.

Stockholmaren lägger 6,4 veckor per år på att ta sig till och från jobbet. Genomsnittsresan tar 34 minuter. Det är mest i landet.

En som lägger mer tid än så är Lennart Nilsson.

– Jag pendlar ungefär 40 minuter på morgonen och eftermiddagen. Det har jag gjort i 30 år. I början var det jobbigt, men nu har jag vant mig, säger han.

Bor man i en växande och dynamisk stad som Stockholm får man räkna med längre restider, menar Maria Rankka, vd för Stockholms Handelskammare.

– Men däremot ser vi att den i ett 10–15 års perspektiv ökat ganska kraftigt. I dag har vi kapacitetsproblem i alla trafikslag. Vi har trängsel både på vägar, i tunnelbanor och på cykelbanor.

Priset är förlorad tid.

– Medborgarnas tid, när de sitter fast i trafiken, är en kostnad som sällan diskuteras. Kan man genom att skapa ett effektivare trafiksystem pressa tillbaka tiderna, och göra livet smidigare i regionen, ökar även vår attraktivitet.

Handelskammaren förespråkar en utbyggnad av regional- och pendeltågtrafiken men anser att tunnelbanenätet borde prioriteras. I första hand till Nacka, Nya Karolinska och Täby.

– Tunnelbanan är populär, har hög kapacitet och avlastar resten av trafiksystemet.

Maria Rankka menar att den största utmaningen nu är att få en bred uppslutning kring vilka behov som finns.

– Och att enas kring att det behövs göras kraftiga investeringar utöver det som görs i dag. För att det ska bli möjligt anser vi att staten bör ha ett tydligt engagemang, också i finansieringen. Men det behövs en samverkan mellan kommuner, staten och privata aktörer, för att skapa en lösning.

Fakta

* Siffran för 2011 gäller länet.

Källa: Stockholms Handelskammare, WSP