MP vill dra räls över Västerbron

MP vill ha spårväg på Västerbron.
MP vill ha spårväg på Västerbron.
Spårväg skulle minska trängseln och bidra till att Stockholm når klimatmålen, menar Miljöpartiet som vill ersätta buss fyra med spårväg över Västerbron.

När Stockholm växer måste fler åka kollektivt om trafiken ska vara effektiv och staden ska klara klimatmålen. Därför vill Miljöpartiet ersätta buss fyra med en spårvagn i samband med att Stockholms stad ska renovera Västerbron för 905 miljoner kronor.

– Ska det bli av måste landstinget engagera sig i planeringen när det gäller att rusta upp Västerbron och förbereda den för spårtrafik, säger Tomas Eriksson (MP) gruppledare i Stockholms läns landsting i ett pressmeddelande.

Västerbron har tidigare haft spårväg men i samband med omläggningen till höger trafik togs den bort 1967. Det var en satsning i dåtidens anda då städerna anpassades till biltrafiken.

– Idag behöver Stockholmsregionen en mer hållbar lösning. Trängsel är ett stort problem och därför är det rätt läge att gå från buss till spårlösning.

Samtidigt riktar Miljöpartiet kritik mot att Alliansen utrett frågan om att konvertera linje fyra till spårvagn utan att gå vidare med planerna.

– Det är sorgligt att Alliansen inte haft förmåga att driva planerna på konvertering i mål.