Fem trafikåtgärder införs på olycksdrabbade ”Slingerbulten”

Tarfikverket ska genomföra flera trygghetsåtgärder på den så kallade Slingerbulten, väg 257, från och med september.
Trafikverket ska genomföra flera trygghetsåtgärder på den så kallade Slingerbulten, väg 257, från och med september.
Den så kallade Slingerbulten på Södertörn har i flera år kallats ett paradis för Stockholms mc-förare.
Men flera dödsolyckor har skett bara de senaste åren.
Nu inför Trafikverket flera säkerhetsåtgärder på sträckan.
Vi listar fem av dem.

Sommaren är här – och med den tar många ut sin hoj och beger sig ut på vägarna.

Inte minst på Södertörn där den så kallade Slingerbulten, vägen mellan Rosenhill i Botkyrka kommun och Tungelsta i Haninge kommun, som sedan flera år tillbaka är en populär men samtidigt väldigt olycksdrabbad sträcka bland Stockholms mc-förare.

Mellan åren 2014 och 2018 har fem mc-förare omkommit på den slingriga sträckan. Nio ytterligare trafikanter har skadats allvarligt.

Alltför höga farter är enligt Trafikverket den främsta orsaken till dödsolyckorna.

Därför har Trafikverket nu beslutat att genomföra ett antal nya trafiksäkerhetsåtgärder, skriver man på sin hemsida.

Här är fem av säkerhetsåtgärderna:

 

1. Anslutande vägar ska asfalteras ytterligare för att minska riskerna att det hamnar grus på vägbanan.

2. Nya vägräcken med underglidningsskydd ska sättas upp på kortare sträckor.

3. Äldre, farliga vägräcken ska bytas ut.

4. Ett antal träd och stubbar nära vägen ska tas bort, och även viss sly för bättre sikt.

5. Skyltningen ska förbättras.

Åtgärderna – som varit efterfrågade i flera år från bland annat motorcyklisterna själva – ska göras mellan september och årsskiftet.

 

Anna-Sofia Welander, trafiksäkerhetsstrateg på Trafikverket.

Anna-Sofia Welander, trafiksäkerhetsstrateg på Trafikverket.

– Behovet av åtgärder på Slingerbulten har varit känt i flera år. Däremot har det inte varit självklart vilka åtgärder som bör göras och i vilken omfattning, eftersom vi måste ta mycket stor hänsyn till de höga natur- och kulturvärden som vägen har, Anna-Sofia Welander, trafiksäkerhetsstrateg på Trafikverket, till Mitt i.

Varför påbörjar ni åtgärderna först från och med september? Vore det inte bättre att göra detta inför sommarsäsongen?

– Vi har sett det som mycket angeläget att genomföra åtgärderna så snart vi kunnat. Alternativet hade varit att skjuta fram arbetet till 2020. Nu kommer åtgärderna med säkerhet att vara på plats till våren 2020, innan mc-säsongen drar igång.

Sammantaget kostar åtgärderna Trafikverket 19 miljoner kronor.

Mc-förare och andra trafikanter får nu förbereda sig på att framkomligheten på Slingerbulten kommer att påverkas under höstens arbeten.

MC-trafikolycka på Slingerbulten i höjd med Grödinge i Botkyrka sommaren 2016. Foto: Polisen

MC-trafikolycka på Slingerbulten i höjd med Grödinge i Botkyrka sommaren 2016. Foto: Polisen

Fakta

Fem mc-förare har omkommit sedan 2014

Mellan 2014 och 2018 skedde 95 trafikolyckor med personskador på Slingerbulten på Södertörn.

I ungefär hälften av olyckorna var motorcyklister inblandade.

Av de 108 personer som sammantaget skadats i olyckorna har fem omkommit och nio skadats allvarligt.

Samtliga omkomna var motorcyklister.

Källa: Trafikverket