Trafikborgarrådet utesluter inte snötippning på p-platser – istället för gångbanor

Trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) har krävt rapport om snökaoset från trafikkontoret och ett krav är jämställd snöröjning.
Trafikborgarrådet är tydlig med att jämställd snöröjning är ett mål men ändå tippas snö på gångbanor i ytterstan. "Jag har förståelse för att man har satt reglerna, men jag tycker inte de är klockrena", säger Daniel Helldén (MP).
Stockholm stad ska ha ”jämställd snöröjning” med prioritering av cykel- och gångbanor. Men det var inte alls så det såg ut förra veckan när snösmockan slog till. Trafikkontoret har nämligen som huvudregel i ytterstan att snön tvärtom läggs på just trottoarerna. 
– Reglerna är inte klockrena, säger trafikborgarråd Daniel Helldén (MP).

Stockholms politiska majoritet har beslutat om både jämställd snöröjning och feministisk stadsplanering. Stadsmiljön ska vara trygg för både män och kvinnor. Förra veckan landade dessa majoritetens löften i praktiken under en stor hög snö. Huvudregeln i ytterstan är tippa snön från bilvägarna på gångbanorna. Helt enligt avtalet som staden har med snöröjarna.

– I ytterstas använder vi ena gångbanan men den andra håller vi fri. Under det här extrema ovädret kan det ha varit så att vi lagt på båda sidor eller inte hann med, bekräftar Anders Porelius, pressansvarig på trafikkontoret.

Trots att kvinnor oftare än män går eller cyklar till jobbet och förskolan med barn prioriterades bilarna i ytterstan. Busstrafiken ställdes dessutom in. Lokaltidningen Mitt i Hammarby Skarpnäck fick bland annat samtal från Hammarbyhöjden om att folk tvingades gå mitt i gatan eftersom trottoarerna var snöfyllda. Trafikkontoret använder jämställd snöröjning som ett diskussionsunderlag, enligt Anders Porelius, men det har inte setts som ett mätbart mål.

Har ni på trafikkontoret ur ett jämställdhetsperspektiv diskuterat att förändra den här formen av snöröjning, där ni spärrar av trottoarer med snö?

– Jag har inte hört att frågan, att vi lägger snö på gångbanor, har varit uppe till diskussion, säger Anders Porselius.

Snön i ytterstan ska enligt stadens avtal bort från gatorna inom fyra timmar – om det ligger mer än tre centimeter. Förra onsdagen kom det uppåt tio gånger så mycket snö. Klagomål på snöröjningen har därefter vällt in till staden. Tålamodet verkar ha tagit slut redan på torsdagen efter, då hörde 1427 Stockholmare av sig med synpunkter. Även denna veckan har klagomålen varit väldigt många fler än vanligt (se faktaruta).

Trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) kritiserade snöröjningen förra veckan. Han har begärt att få en rapport från trafikkontoret om insatser och konsekvenser.

– Före jul kommer det komma en preliminär rapport och i vår en slutgiltig rapport till trafiknämnden. Syftet är att reda ut vad som hände egentligen. Var det för mycket snö eller var det fel i avtalen med entreprenörerna?

Hur hänger majoritetens beslutet om jämställd snöröjning ihop med att lägga snö på gångbanorna i ytterstan för att få rent för bilisterna i första hand? 

– Den där regeln finns i ett avtal som tecknades 2011. Ett avtal som gäller med våra entreprenörer. Det antogs 2012. Där står att man ska lägga snön på den ena gångbanan, säger Daniel Helldén.

Trafikborgarrådet är tydlig med att jämställd snöröjning är ett mål, inte bara ett diskussionsunderlag. Han ifrågasätter också huvudregeln att lägga snön på gångbanor.

– Vi kommer nu titta på lämpligheten i en sådan regel. Samtidigt är frågan vart man ska placera snön när det kommer mycket.

Daniel Helldén utesluter inte hårdare krav på jämställd snöröjning.

– Det är något vi ska titta på. En sak är att man ska ploga, men en annan fråga är var man ska lägga snön. Vi får titta på vilka platser man ska placera snön, då kanske det är på gatan eller där bilarna står.

Du menar alltså att det kanske blir tvärtom nästa vinter? 

– Jag kan inte lova hur en ändring skulle vara, men vi ska titta på att placera snön på ett annat sätt så man kan använda alla trottoarer. Det är något som den här rapporten får titta på.

Vad tycker du som miljöpartist om att gångtrafikanter prioriteras sist? 

– Det känns ju inte bra, men samtidigt finns det en fysisk verklighet som vi måste hantera. Jag har förståelse för att man har satt reglerna, men jag tycker inte de är klockrena, säger Daniel Helldén.

Fakta

Klagomål på snöröjning – så många har kommit in

Här är antalet synpunkter på snöröjning och halka som kommit in mellan 4 och 16 november 2016 från Stockholms stad som helhet jämfört med Skarpnäcks stadsdel. Snöovädret var den 9 november 2016.

Skarpnäcks stadsdel/Stockholm:

4 november: 0/2

5 november: 0/2

6 november: 0/34

7 november: 10/211

8 november: 7/286

9 november: 41/660

10 november: 87/1427

11 november: 106/1398

12 november: 34/640

13 november: 23/360

14 november: 39/1041

15 november: 47/1086

16 november: 15/474

Källa: Trafikkontoret, Stockholm stad