Trafiken är farligast när du är ensam

Cykla är ett miljövänligt sätt att förflytta sig men olycksrisker finns på dåligt underhållna cykelvägar.
Cykla är ett miljövänligt sätt att förflytta sig men olycksrisker finns på dåligt underhållna cykelvägar.
76 trafikolyckor med 89 skadade och två döda. Det är summan av de trafikolyckor som inträffade i Vallentuna kommun under förra året.

Ensamma trafikanter är de som lever farligast.

Detta enligt siffror som kommunen sammanställt utifrån det nationella olycksregistret Strada.

Syftet med sammanställningen är att skapa sig en bild av hur trafiksituationen ser ut i kommunen.

– Man kan säga att mer trafik ger fler olyckor. Men vi ser inget tydligt mönster som säger om olyckorna ökar. Ett år är ett för litet urval för det, säger Daniel Jäderland, trafikplanerare på Vallentuna kommun.

Olyckorna har inträffat spritt över hela kommunen. Ett enskilt speciellt utsatt ställe går inte att läsa ut ifrån statistiken.

De båda dödsolyckorna skedde på helt olika typ av plats. Den ena i korsningen väg 268, Väsbyvägen och Lindövägen då en motorcykel krockade med en personbil. Den andra inträffade på en enskild väg i Garns Ekskogen då en person hamnade under en sopbil.

Även om trafikplaneraren Daniel Jäderland inte kan se någon plats i Vallentuna där trafiken är farligast finns ett annat mönster. Singelolyckor är vanligast. 42 av de 76 inrapporterade olyckorna var singelolyckor fördelat på inte bara bilolyckor utan även cykelolyckor och olyckor där fotgängare skadat sig, till exempel när de halkat på gångvägar.

Så trafiken är farligast när du är ensam?

– Så är det faktiskt. Och när det gäller cyklister och fotgängare ger de olyckorna förhållandevis allvarliga skador och mörkertalet är stort. De som inte uppsökt akutsjukvård finns inte med i den här statistiken.

Vad ska man göra åt detta?

– Att se till att hålla gång- och cykelvägarna säkrare. Mycket handlar om underhåll, snöröjning och lövsopning. Bättre underhåll, säger Daniel Jäderland.

Han hoppas att kommunen gör en trafiksäkerhetsrevision, där trafiksäkerhetsarbetet gås igenom systematiskt.

– Då är detta en pusselbit för att få en nulägesbeskrivning.

Fakta

Trafikolyckorna i Vallentuna 2015

42 singelolyckor (19 med motorfordon, 12 med cykel, 11 med fotgängare).

Av de 76 olyckor som inträffade var 47 lindriga, 24 måttliga tre allvarliga och två dödsolyckor.

* I Straderegistret rapporteras olyckor som rapporterats till polis eller sjukhus.