Trafik och buller irriterar Solnaborna

Mer än var tredje Solnabo tycker att trafiken i sitt bostadsområde är störande. Problemet handlar om genomfartstrafik, anser Anna Lasses (C),

– Vi har många bilister som åker genom kommunen, säger Anna Lasses, ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden.

I länsstyrelsens medborgarundersökning har 15 000 personer i länet svarat på frågor om sitt liv, vardagsproblem och mycket annat.

En av undersökningens frågor är huruvida trafiksituationen i ens bostadsområde är ett stort problem. 42 procent av Solnaborna tycker att det stämmer ganska eller mycket bra. Svaret förvånar inte Anna Lasses.

– Vi har E4 och E18 som passerar genom Solna. Vi har många bilister som åker genom och till kommunen, säger hon.

23 procent av Solnaborna använder egen bil flera gånger i veckan vilket är en låg siffra. Däremot reser 70 procent av Solnaborna med kollektiva färdmedel flera gånger i veckan, vilket är högst i länet. Solnaborna reser generellt på ett miljövänligt sätt men får lida för den omfattande genomfartstrafiken, menar Anna Lasses.

– Det är Trafikverket som ansvarar för E4 och E18. Kommunen ligger där den ligger och vi får göra det bästa av situationen. I Huvudsta vill vi att Huvudstaleden grävs ner i en tunnel.

En sådan tunnel håller Trafikverket och inblandade kommuner på att utreda. Ett alternativ är att förlägga tunneln mellan trafikplats Karlberg och Ulvsundavägen.

– En sådan tunnel skulle ge minskad trafik, buller och luftföroreningar i Huvudsta, säger Anna Lasses.

Solnas politiska ledning kämpar för mer spårbunden trafik. Den nya gula linjen som dras från Odenplan till Arenastaden ses som en framgång.

– Det vore också bra om en tunnelbanelinje drogs norrut mot Täby. Om fler åkte kollektivt därifrån till stan skulle man avlasta E18 genom Bergshamra, säger Anna Lasses.

På frågan om man i sin helhet är nöjd med livet svarade 91,9 procent av Solnaborna ja, vilket är en halv procentenhet över länssnittet.

Fakta

Trafiken en källa till irritation

Buller är ett stort problem i mitt bostadsområde:

33,6 procent av Solnaborna anger att det stämmer ganska eller mycket bra (länssnitt: 24,2 procent).

Luftföroreningar kring boendet är ett stort problem:

29,4 procent av Solnaborna säger att det stämmer ganska eller mycket bra (länssnitt: 24 procent).

Trafiksituationen i bostadsområdet är ett stort problem:

42,8 procent av Solnaborna anser att det stämmer ganska eller mycket bra (länssnitt 28,9 procent).