Så kan SL-trafiken förändras i Bromma

Trafikförvaltningen ha fler turer mellan Brommaplan och Solna station.
Trafikförvaltningen ha fler turer mellan Brommaplan och Solna station.
Fler bussar i Mariehällsområdet och fler turer mellan Brommaplan och Solna. Det är några av förslagen om förändringar i kollektivtrafiken som stadsdelsnämnden nu ska ta ställning till.

När Bromma stadsdelsnämnd sammanträder den 19 april kommer bland annat fokus ligga på vilka förändringar man planerar att göra inom kollektivtrafiken 2019.
Ett flertal linjer i Bromma kan komma att förändras, om de förslag som läggs fram blir verklighet.

En busslinje som förvaltningen får in mycket synpunkter på är buss 113.

– Våran förvaltning får in mycket synpunkter på bland annat buss 113 i Mariehällsområdet som skulle behöva mer kollektivtrafik, säger Cecilia Obermüller (MP), ordförande i Bromma stadsdelsnämnd.

I tjänsteutlåtandet skriver man följande:

”Boende i Mariehäll har framfört önskemål om en utökad turtäthet för busstrafiken. Många föräldrar med barn på förskolor i andra delar av Bromma är beroende av en god kollektivtrafik.”

Om trafikförvaltningen får igenom sitt förslag kan detta bli verklighet för Mariehällsborna. Linjen övervägs nämligen att kortas av och enbart trafikera delen Blackeberg- Sundbybergs station. Delen Sundbybergs station-Huvudsta-Solna övervägs att övertas av nya linjen 511. Det innebär att de kommer bli tätare bussturer i Mariehälls området.

Ett annat förslag i remissen är att förstärka linjen 177E Solna station-Brommaplan på vardagar från klockan 08.30.

Fakta

Fler förslag från trafikförvaltningen

Linje 301 Skärvik-Brommaplan

Linjen övervägs att få en tätare turtäthet och börja köras med 20- minuterstrafik vardagar från ca. kl.13:45. Idag börjar linjen trafikeras från ca. kl.15:05.

Linje 302 Brommaplan-Knalleborg

Linjen övervägs få en extra avgång vardagar från ca. kl.07:40 från Knalleborg-Solna station för att avlasta på stråket Ekerö centrum- Solna station.

Linje 309 (Brommaplan)-Skytteholm

Avgången ca. kl.08:39 vardagar från Kaggeholm övervägs att förlängas till Brommaplan istället för Ekerö centrum.

Linje 309 (Brommaplan)-Skytteholm

Linjen övervägs att kortas av sträckan Kaggeholm-Skytteholm vardagar till att enbart trafikera sträckan Brommaplan-Ekerö centrum-Kaggeholm.

Ny linje Ekerö C- Skytteholm

En ny linje övervägs att trafikera sträckan Ekerö C-Skytteholm vardagar vilket ger resenärerna en kortare och tydligare resa. Samtidigt kortas linje 309 av och trafikerar sträckan Brommaplan- Ekerö C-Kaggeholm. Förslaget innebär en kapacitetsökning på sträckan Ekerö C-Stavsund då resenärer kan fördelas bättre mellan linjerna 311, 312 samt den föreslagna nya linjen. Linjen övervägs få anpassade avgångs- och ankomsttider efter anläggningen i Skytteholm.

Linje 317 Brommaplan-Björkvik


För att öka framkomligheten och tidhållningen övervägs linje 317 att köras via Ekebyhov istället för Ekerö C och vända i den nybyggda rondellen. Förutom ovanstående blir det en anpassning för resenärer som byter till bussar västerut samt till den kommande terminalen i Ekerö centrum.

Linje 336 Brommaplan-Svanhagen

Vid ca. kl.07:30 är det hög belastning på linje 176 samt linje 336 från Solbacka mot Brommaplan på vardagar. Linje 336 övervägs att få en ny avgång från Färingsö vid ca. kl.07:15 för att avlasta på sträckan mot Brommaplan. Linjen övervägs att köras med 30- minuters trafik mellan ca. kl. 09:00-10:00 för att avlasta linje 176 från Solbacka mot Brommaplan. Förändringen föreslås gälla vardagar.

Linje 176 Brommaplan-Björkvik

För att öka framkomligheten och tidhållningen övervägs linje 176 att köras via Ekebyhov och vända i den nybyggda rondellen istället för i Ekerö C. Förutom ovanstående blir det en anpassning för resenärer som byter till bussar västerut samt till den kommunala terminalen i Ekerö centrum.

Linje 177E Solna station-Brommaplan

Linjen övervägs att förstärkas vardagar från ca. kl.08:31 mellan Solna station-Brommaplan med linjenumret 177E.

Linje 509 Danderyds sjukhus-Brommaplan

Linjen övervägs att dras in på sträckan Sundbyberg-Solna C då tvärbanan har tillkommit på sträckan Sundbyberg-Solna C vilket inneburit minskat antal resande.

* Linje 509 kortas av och trafikerar sträckan Danderyds sjukhus-Solna C.
* Ny linje 129 tar över sträckan Brommaplan-Sundbyberg.Med två kortare linjer förväntas trafiken bli mer tydlig, med stark koppling mellan Brommaplan och Sundbyberg och av mer lokallinjekaraktär mellan Solna C-Frösundavik-Bergshamra- Danderyds sjukhus.

Källa: Trafikförvaltningen