”Trafiken i Bromma gör folk galna”

Igenkorkat. Rondellen vid Brommaplan upplevs som den absolut värsta trafikplatsen i Bromma.
Igenkorkat. Rondellen vid Brommaplan upplevs som den absolut värsta trafikplatsen i Bromma.

När Lokaltidningen Mitt i frågade läsarna om de värsta trafikplatserna i Bromma valde många att ösa sin galla över Brommaplansrondellen. ”Folk kör hur som helst i den och det verkar inte finnas några trafikregler där, plus att den inte är gjord för så mycket trafik” skriver en läsare. Andra kallar rondellen ”katastrof”, ”kaos”, ”skräckupplevelse” och ”nog den sämsta i hela Sverige”.

”Trafiksituationen i Bromma gör folk galna” skriver en läsare.

Ett konkret problem med Brommaplansrondellen är att tre av fem övergångsställen runt trafikplatsen har trafikljus. Det gör att trafiken inne i rondellen stoppas upp så fort det blir grönt för gångtrafikanterna. ”Det ska vara gång- och cykeltunnlar under cirkulationsplatsen så är problemet löst”, skriver en läsare ilsket.

För cyklister är Brommaplan också ett gissel eftersom de olika övergångsställena är det enda sättet att ta sig förbi.

– Det kan tyckas vara enkelt, men det tar lång tid att stanna och gå över på grön gubbe vid alla övergångsställen, säger en cyklist som Mitt i pratar med.

För gångtrafikanter upplevs de obevakade övergångsställena i stället som osäkra. ”Ta bort dem eller sätt trafikljus på alla”, skriver en läsare.

Trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) håller med om att Brommaplansrondellen är problematisk.

– Den är ökänd och det är ohållbart för alla trafikantslag där – bilar, gående och cyklar. Det påverkar så otroligt många människor, säger han.

– Det har tagits fram många planer och tankar under åren. Vi har ingen specifik plan just nu men vi kommer att ta tag i det här.

När då?

– Det kan jag inte svara på. Vi har som mål i Stockholm att minska trafikflödena. Vi behöver minska biltrafiken med 30 procent om vi ska klara klimatmålen.

Är det realistiskt att minska biltrafiken med tanke på hur mycket Stockholm växer?

– För det första är det ett mål och för det andra så måste vi göra allt vi kan för att uppnå klimatmålen. Men det är inte lätt. Det kräver stora förändringar vad det gäller trafikflöden. Det är ett stort arbete. Redan 2030 ska Sverige vara fossiloberoende.

Varför har inget gjorts åt rondellen tidigare?

– Det kan jag inte riktigt svara på. Jag vet inte hur mina företrädare tänkt. Man har väl inte riktigt vetat hur man ska hantera trafikflödena. Det har funnits en villrådighet helt enkelt. Men nu när vi har så tydliga klimatmål kan vi börja tänka på ett annat sätt. Nu vet vi att vi ska prioritera gång-, cykel- och kollektivtrafik.

Så alla som passerar rondellen får helt enkelt bita ihop?

– Det hoppas jag verkligen inte! Vi har som plan att titta över Brommaplan och ta tag i det här området. Det är en plats som måste lösas – inte minst i samband med arbetet kring utbyggnaden i Riksby och överbyggnaden av bussområdet.