Trafiken i Hemmesta ska diskuteras

Hemmesta Nästa vecka har du chansen att diskutera trafik med representanter från kommunen.

Det är samhällsplaneringsnämnden som bjuder in föräldrar med barn i Hemmestas och Viks skolor till medborgardialog om trafiken kring skolorna. Mötet kommer att hållas i Hemmestaskolans matsal nästa tisdag klockan 18.30.