ANNONS

Trafiken: Spårvägen stänger och bussarna ökar

Spårväg City kommer att stängas av under under en period 2018, detta eftersom hållplatsen vid Nybroplan ska tillgänglighetsanpassas. Samtidigt sker en del förändringar i busstrafiken. Här är det som händer den närmaste tiden.
ANNONS

Hållplatsen Nybroplan utmed linje 7 kommer att göras mer tillgänglig under 2018, det innebär att den kommer att stängas av under en tid. Troligen kommer ombyggnationen ske under hösten och men hur lång tid anpassningen tar vet man inte i nuläget.

Sedan 2011 finns ett genomförandebeslut på att Spårväg City, som nu sträcker sig från Sergels torg till Valdemarsudde, ska ha en linje som går till Norra Djurgårdsstaden och Ropsten. När den utbyggnaden kommer att stå klar är däremot oklart. Däremot ska stumpen som byggs till i andra änden, från Sergels torg till T-Centralen vara klar våren 2019.

Trafikförvaltningen släpper nu också nya detaljer kring stombusslinje 6 som ska börja gå i december 2017. Den kommer att ersätta linje 73 som nu trafikerar sträckan mellan Ropsten och Karolinska institutet. Samtidigt överväger man att successivt utöka trafiken på linje 55 mellan Tanto och Hjorthagen