Trafikfarligt utan gångbroarna i Husby

Therese Wahlstedt vid korsningen där barnen ska gå över vägen på väg till skolan.
Therese Wahlstedt vid korsningen där barnen ska gå över vägen på väg till skolan.
Fyra av Husbys gångbroar är borta sedan början av december.
Fyra av Husbys gångbroar är borta sedan början av december.
Therese Wahlstedt vid en av de gamla broarna. "Trafiksepareringen är ett måste i Husby".
Therese Wahlstedt vid en av de gamla broarna. "Trafiksepareringen är ett måste i Husby".
Många gångvägar är avstängda i väntan på broarna.
Många gångvägar är avstängda i väntan på broarna.
Sedan i början av december saknar Husby fyra gångbroar. De nya som skulle vara på plats den 14 december är försenade.
Fembarnsmamman Therese Wahlstedt är orolig varje morgon när hennes barn ska gå till skolan.
– Nu tvingas alla gå ut i bilvägen där de satt upp ett litet skymt tillfälligt övergångsställe som de flesta bilister inte ser, säger hon.

I början av december togs fyra gångbroar bort i Husby. De var gamla och ska ersättas med nya broar. Nu börjar Husbyborna undra när då övergångarna gapat tomma sedan början av december.

Therese Wahlstedt har fem barn, varav två av dem, elvaåringen och nioåringen går själva till skolan. När gångbroarna försvann fick de en mycket krångligare väg till skolan. Men framförallt osäkrare.

– Alla broar som tagits bort ligger i närheten av varandra, så barnen måste gå över den trafikerade vägen till skolan. Vi har vid ett flertal tillfällen nästan blivit påkörda, bilisterna här kör som galningar ibland, säger hon.

Broarna som är borttagna ligger precis i de stråk som leder många barnfamiljer, förskolor och skolor över trafiken. Therese Wahlstedt visar vägen som hennes barn tar varje morgon via Tönsbergsgatan över den trafikerade Norgegatan.

– Övergångsstället skyms av en lastbil som alltid står parkerad här. Bilarna kör väldigt snabbt och jag är livrädd varje dag för att det ska hända en olycka här. De borde säkra övergångställena bättre, säger hon.

Roland Kolmodin på Trafikkontoret säger att broarna är försenade på grund av att leverantören hade fuskat med målningen och att de väntar på att målas om.

– Två av broarna ska upp i slutet av februari, så i början av mars kan vi släppa på gångtrafiken över dem igen, säger han.

Det två som ska upp först är de vid Tönsbergsgatan och Nordkapsgatan.

De andra två kommer på plats i mitten av april, meddelar Trafikkontoret.

Anledningen till att broarna byts är att de är gamla. De nya blir mer genomskinliga med galler i stället för betong.

– Det har varit mycket problem med de gamla betongbroarna där folk har kunnat gömma sig och kasta ner saker på vägen. Nu ska de bli mer genomskinliga, säger Roland Kolmodin.