ANNONS

Trafikkaos oroar Bagarmossenbor

Barbro Lindqvist och Leonardo Palacios Teillier har haft många synpunkter på byggplanerna i Bagarmossen. Foto: Carlos Montecinos
Barbro Lindqvist och Leonardo Palacios Teillier har haft många synpunkter på byggplanerna i Bagarmossen. Foto: Carlos Montecinos
Stockholm växer och fler bostäder behövs.

Men när Bagarmossen nu ska förtätas oroar sig många för hur biltrafiken påverkas av exploateringen.

Nu genomför Stockholms stad en trafikutredning efter att ha lyssnat på de boende.
ANNONS

I Bagarmossen planeras för sammanlagt cirka 300 nya bostäder i flera separata förslag.

Stockholms stads målsättning är att de nya husen ska byggas med hänsyn till lokala förutsättningar och behov och att marken ska utnyttjas så effektivt som möjligt.

Men många som bor i Bagarmossen tror att trafiksituationen kan bli ohållbar om de byggförslag som tagits fram klubbas igenom. Det riktas också kritik mot att grönytor naggas och att områdets unika karaktär förändras med högre hus.

Vid Fogdevägen/Rusthållarvägen planeras 60 lägenheter samt en gruppbostad med sex lägenheter fördelade på två femvåningshus med tillhörande parkering. Byggherre är Svenska Bostäder.

Förskolan som ligger där nu kommer att rivas för att i stället flytta in i ett planerat tvåvåningshus på Rusthållarvägen i närheten.

– Det är flera saker som berör oss som bor där, exempelvis ljuset. Femvåningshusen kommer att blockera solen. Men viktigast är att man inte har gjort en trafikutredning där man tar hänsyn till de andra byggplanerna i området, säger Leonardo Palacios Teillier.

Han är inte negativ till nya bostäder i Bagarmossen, men anser att det kulturhistoriska värdet påverkas negativt av för höga hus och att för många träd offras för att ge plats åt bostäderna. Dessutom tycker han att antalet nya parkeringsplatser är för många och är kritisk till att förskolan måste flyttas.

– Just nu ligger den ganska långt bort från trafiken, barnen har ju hela skogen bredvid sig. Den nya för- skolan kommer att ligga precis vid Rusthållarvägen där bilar kör rätt snabbt, säger han.

Barbro Lindqvist, som driver Facebookgruppen ”Allt om exploateringen av Bagarmossen – Skarpnäck”, vill att de enskilda planförslagen sätts i ett helhetssammanhang där den totala effekten av exploateringarna blir tydlig.

ANNONS

Även hon tror att trafiken kommer att påverkas negativt av den nya bebyggelsen.

– Det handlar om att politikerna ska göra en konsekvensanalys och ha en övergripande plan för Bagarmossen, att man tänker lite innan man börjar bygga. Och att inte bygga för biltrafiken, säger hon.

Planförslaget för området vid Fogdevägen/Rusthållarvägen skulle egentligen klubbas i stadsbyggnadsnämnden i mars, men politikerna har lyssnat på de boendes synpunkter och har nu beställt en trafikutredning för hela området.

Och beroende på vilket resultat utredningen landar i kan planförslagen komma att arbetas om.

– Vi har ett dilemma och det är att vi måste få fram bostäder. Det råder stor bostadsbrist. Men det är viktigt att bygga bostadsstadsdelar där människor trivs, där trafiken inte är störande men där man kan ta sig fram med både cykel, till fots och med bil, säger borgarrådet Regina Kevius (M).

Hon kan inte svara på när trafikutredningen blir klar, men säger att den ska ge svar på hur trafikerat området är i dag, hur belastade angränsande vägar är och hur trafiksituationen påverkas av fler bostäder.

Fakta

Fler byggen

De planerade femvåningshusen i Bagarmossen är en del av ett större utredningsområde längs med Rusthållarvägen.

Där ska stadsbyggnadskontoret ska se över möjligheten till ytterligare förtätning.

Vägavsnittet kan även komma att påverkas av arbetet som pågår i syfte att koppla ihop Bagarmossen och Skarpnäck vid Bergsholmsskolan.

Källa: Stockholms stad