Min lokala hjälte

Oro för trafikkaos – nu ska staden utreda

Rondellen vid bussdepån i Hammarby sjöstad
Mitt emellan utfarten från bussdepån och en byggarbetsplats ligger rondellen.
Den nya bussdepån i Hammarby sjöstad kan leda till konflikter mellan förare och cyklister. Det är busschaufförerna på Keolis oroliga för. Nu ska staden göra mätningar för att se om trafikläget kan bli ett problem.

137 bussar ska till midsommar utgå från den nya bussdepån i Hammarby sjöstad. Precis vid utfarten från depån är det en rondell där det går ett cykelstråk igenom.

Här ser busschaufförerna risker, framförallt i samband med rusningstrafik när samtliga bussar ska ut och in i depån.

Får tränga sig ut

– Vi åker ut med buss ur depån och det blir stopp direkt och bildas en lång kö med bussar inne i depån bakom. Till slut måste vi tränga oss ut och blockera vägen för cyklisterna för att kunna komma ut, säger Perihan Aydin, busschaufför och skyddsombud kommunal.

Riskerna för trafikstopp blir ännu större i och med att man nu bygger på andra sidan vägen, vilket gör att cyklisterna inte kan köra där och det kommer att gå mycket tung trafik till byggarbetsplatsen.

– Det är risk att det blir konflikt och uppstår irritation. Som skyddsombud tänker jag på förarnas hela dag, och det är här som vår dag börjar, säger Perihan Aydin.

Ska göra mätningar

Förra veckan hade Keolis ett möte med SL och med Stockholms stad angående trafiksituationen. Ett bra möte, enligt Perihan Aydin, där man kom fram till att Stockholms stad ska göra mätningar för att se hur mycket trafik det är på platsen idag – och vad man då kan vänta sig vid rusningstid.

– Vi har gemensamt kommit överens om att staden ska göra trafikmätningar för motorfordon, cyklister och gående på platsen i april och maj för att få en bättre bild av flödena och sedan väga in det i en eventuell utvärderingen efter driftsättningen av depån, skriver trafikplaneraren Katarina Kjellberg på Trafikkontoret i ett mejl.

Däremot är inte staden orolig för att det kommer uppstå trafikproblem i samband med att bussdepån öppnar.

Vill ha plan B

– Enligt uppgifter från Trafikförvaltningen och Keolis sammanfaller heller inte busstrafikens morgonpeak med rusningstid för gående och cyklister på platsen då bussarna går ut tidigare för att vara på plats för trafikering i olika delar av staden när den ”vanliga” morgonrusningen tar fart, skriver Katarina Kjellberg.

Även om det visar sig att det flyter på bra, vill skyddsombudet Perihan Aydin vara på den säkra sidan.

– Vi vill att det ska finnas en möjlighet att sätta in en plan B direkt om det visar sig att det inte fungerar. Redan nu behöver man förbereda sig på att lösa situationen om det blir för trångt och sker olyckor, säger Perihan Aydin.