Trafikkaos vid förskola när p-huset byggs om

Trafiken har blivit ett problem för förskolan Vårängen (röda huset t v) efter omläggningar vid Huddinge sjukhus.
Trafiken har blivit ett problem för förskolan Vårängen (röda huset t v) efter omläggningar vid Huddinge sjukhus.
Byggnationerna kring Huddinge sjukhus har tvingat bilar och bussar att ta nya vägar. Nu slår personalen på förskolan Vårängen larm om trafikfaror.

I början av mars inleddes rivningen av det gamla parkeringshuset framför sjukhuset. Det ska ersättas med ett nytt som ska stå klart 2014. Under tiden får alla samsas i ett nybyggt parkeringshus på baksidan. Men hela området bakom sjukhuset är fyllt med parkerade bilar, både i markerade rutor och utanför.

Omläggningen har tvingat trafiken att ta nya vägar. Bland annat kör alla förbi förskolan Vårängen som har 25-30 barn med funktionshinder och är placerat alldeles bakom sjukhuset.

– Det är en hysterisk situation, säger Lisbeth Krogh, förskolepedagog på Vårängen.

Hon berättar att bilar nu står parkerade i rad utanför förskolan och att långtifrån alla håller hastighetsbegränsningen 30.

– Till och med bussarna som nu också går här kör alldeles för fort, säger Lisbeth Krogh, som också är engagerad i politiken för Huddingepartiet och som tagit upp situationen i kommunens råd för funktionshindersfrågor, hittills utan resultat.

Polisen har fått tips om fortkörningarna, men har hittills inte gjort några kontroller.

– Det är väldigt dåligt genomtänkt, säger Lisbeth Krogh och pekar dessutom på att de flesta av förskolans elever kommer i taxi, samtidigt som bara avsatts två platser för taxi utanför.

Sam Höglund, fastighetschef på Locum som äger sjukhuslokalerna och området, säger att han har förståelse för att människor tycker att omläggningen medför problem.

– Det är jätteolyckligt, men vi måste åtgärda parkeringshuset, annars faller det isär, säger han.

Höglund säger att man inte tittat särskilt på förskolans situation utan hänvisar till kommunens utformning av gatan. Några omedelbara lösningar på problemen ser han inte.

Enligt gatuchefen Annika Feychting tar det flera månader innan kommunen kan ta över ansvaret för gatorna runt sjukhuset.