Trafikkontoret kritisk mot byggprojekt

Trafikkontoret är oroliga över hur trafikbelastningen ska öka när antalet bostäder ökar väsentligt.
Trafikkontoret är oroliga över hur trafikbelastningen ska öka när antalet bostäder ökar väsentligt.
Flertalet byggplaner i stadsdelen kommer att innebära tusentals nya bostäder. Men trafikkontoret är kritiska över hur trafiken är planerad.

På remiss från stadsbyggnadsnämnden har nu trafikkontoret sett över byggplanerna Bagarmossen-Skarpnäck. Men nu har trafikkontoret uttryckt ren oro för hur bristfällig trafikplaneringen är i det framlagda förslaget.

Man hänvisar till att byggplanerna i Bagarmossen-Skarpnäck, Hammarbyhöjden-Björkhagen och Kärrtorp kommer att öka befolkning väsentligt och skriver i ett tjänsteutlåtande: ”Detta utan förslag till nya kopplingar och sammanlänkande vägar för alla trafikslag mellan dessa områden”.

Man är orolig över att det endast finns ett fåtal in- och utfarter och att med ökad belastningen kan detta påverka utryckningsfordon, kollektivtrafiken och servicefordon.

Trafikkontoret skriver också att de redan vid programarbetet 2012 påpekade hur viktigt det var med sammanlänkningen av fordon för alla trafikslag.