Trafiknämnden ändrar sig – Minneberg får boendeparkering

Trafiknämnden i Stockholm Stad ändrar i parkeringsplanen för Minneberg.

– Det blir boendeparkering i Minneberg tills vidare, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

Minneberg var ett av de områden i Stockholm som blev utan boendeparkering när Stockholm stad tidigare i år presenterade den nya parkeringsplanen som gäller från den 1 september i år.

Det fick boende i området att rasa, och en person överklagade trafiknämndens beslut till förvaltningsrätten eftersom beslutet skulle betyda orimligt höga parkeringspriser, menade personen.

Det visade sig också att det underlag som trafikkontoret lagt fram om parkeringssituationen i området var felaktigt.

– Det var olyckligt. I underlaget till trafiknämnden utgick man från ett parkeringstal på 1,0-1,2 i Minneberg vilket står i detaljplanerna från när området byggdes. Men en bostadsrättsförening uppmärksammade oss på att det var fel. I själva verket är parkeringstalet snarare 0,6, sade Josefine Weinberg på trafikkontoret till Mitt i tidigare i år.

När ärendet så togs upp på trafiknämndens möte i går så beslutades att även Minneberg kommer att få boendeparkering.

Det är inte säkert att boendeparkering i området är kvar för all framtid dock. Enligt Daniel Helldén, trafikborgarråd i Stockholm stad, väljer man att införa boendeparkering som en tillfällig lösning medan ärendet utreds vidare.

– Vi måste se över vad som hänt från början. Något blev fel när området byggdes på 90-talet, och nu ska trafikkontoret se över vad det kan bero på.

Innebär det här att boendeparkering kan försvinna längre fram?

Det kan jag inte uttala mig om i nuläget. Överklagandeprocessen pågår fortfarande och trafikkontoret ska säga sitt, säger Helldén.

Vad som än händer framöver kan alltså Minnebergsbor nu parkera på Margretelundsvägen för 500 kronor i månaden för boendeparkering, i stället för att betala tio kronor per timma mellan klockan 07 och 19 som tidigare.

Om det kommer att förbli så eller om ytterligare ändringar görs i framtiden är i nuläget oklart.