ANNONS

Trafikomläggning vid bomkorset

ANNONS

VALLENTUNA I slutet av februari kommer trafiken vid den stora korsningen vid järnvägsspåret i Vallentuna centrum att ersättas med en rondell. Omläggningen är en del i det stora arbetet med bomkorset där Stockholmsvägen, Banvägen och Väsbyvägen ska sidoförflyttas och järnvägen ska byggas upp på en bro. Skyltning kommer att finnas.