Trafikproblem att vänta i Rinkeby

Nya E18 mellan Hjulsta och Kista öppnar den 23 september.

Men för Rinkebyborna väntas trafikkrångel ännu ett tag framöver.

I helgen, från den 20 till den 23 september, kommer Kymlingelänken och E18 mellan Hjulsta och Rissne tidvis att stängas av för de sista arbetena.

Trafikanter kan då räkna med kraftigt begränsad framkomlighet och köer i området hela helgen. Det bästa är att välja andra vägar eller färdmedel, enligt Trafikverket.

På måndag morgon den 23 september öppnas nya E18 för trafik. Då är fem av sex nya trafikplatser klara.

Den som återstår är trafikplatsen i Rissne. För att kunna göra färdigt den måste trafikens riktning ändras mot tidigare. Trafikanterna kommer på vissa ställen att få mötande trafik.

– Det blir ovant för vissa, så kör försiktigt och följ skyltningen, säger Eva Nordberg, projektchef vid Trafikverket.

För Rinkebyborna väntas den begränsade framkomligheten sträcka sig längre än helgen. I samband med trafikomläggningarna får man nämligen andra in- och utfarter till området.

– Vi är medvetna om att det blir krångligare för Rinkebyborna att ta sig in och ut från bostadsområdet tills arbetena är klara, säger Eva Nordberg. Men redan efter några veckor öppnar vi ytterligare en utfart vid Rissne.

Under helgen kommer cirka 200 personer att arbeta med att omläggningen.

Efter trafikomläggningen ska också en lokalgata mellan Hjulsta och Rinkeby byggas.