Trafikpropparna ska byggas bort

Det blir ofta köer både norr och söder om Bergshamra och trafiken ser ut att öka än mer.

Nu undersöker Trafikverket om det går att få bort propparna.

Bara på E18 Bergshamravägen passerar omkring 55 000 fordon per dygn. Här och på motorvägen norr och söder om Stocksundsbron uppstår under rusningstrafik ofta köer.

Trafikverket planerar att bygga om Bergshamra trafikplats och Stocksundsbron. Syftet är att förbättra framkomligheten, vilket behövs eftersom trafiken väntas öka ytterligare.

– Trafikplatsen är en propp under rusningstid. Vi undersöker vilka olika lösningar som är möjliga för att förbättra framkomligheten, säger Jan-Erik Gunnestedt, projektledare på Trafikverket.

Köerna ser ut att förvärras genom öppnandet av Norra länken, något som genomförs stegvis under 2015–2017. De stora utbyggnader som pågår i Norra Djurgårdsstaden och Hagastaden ger också ökad trafik.

Stocksundsbron kan utökas från tre till fyra körfält i norrgående riktning. Det möjliggörs genom att en gång- och cykelväg på bron tas bort. Gående och cyklister skulle i stället få en egen bro över Stocksundet. Men det är ett separat projekt som ingår i det så kallade Täbystråket, en väg som är till för gående och cyklister mellan Roslagstull och Mörby.

Utökningen av körfälten på bron är ett förslag i samrådsunderlaget.

Fler konkreta förslag utlovar Jan-Erik Gunnestedt i den samrådshandling som väntas bli klar i höst.

Det finns problem med luftföroreningar på Bergshamravägen. På delar av den vägen överskrids normen för kvävedioxid och partiklar.

Är minskad miljöbelastning en del i projektet?

– Man vill inte öka miljöbelastningen. Vi får analysera hur ombyggnaden påverkar miljön i området, säger Jan-Erik Gunnestedt.

Fram till den 24 mars kan allmänheten lämna synpunkter på samrådsunderlaget.