”Trafikverket borde ha agerat”

Deshira Flankör
Deshira Flankör. Obs, bilden är beskuren.
Säkra övergångar behövs på flera platser i Värmdö. När det gäller Torshäll kunde - och borde Trafikverket ha agerat redan i detaljplanearbetet. Det menar Deshira Flankör (M), kommunalråd.

– Utmaningen är inte obekant för mig, säger Deshira Flankör (M).

När det gäller Torshäll står Deshira Flankör på samma sida som sina tjänstemän. Trafikverket kunde – och borde ha agerat.

– Trafikverket har varit remissinstans, vilket innebär att de haft insyn och möjlighet att komma in med synpunkter på utformningen av detaljplanen, säger hon.

Övergångar behövs på fler platser

Att liknande problem kommer att dyka upp igen är säkert. Värmdös vägar är fulla av platser där säkra övergångar behövs.

– Utmaningen med säkra övergångsställen har vi tyvärr på många ställen i Värmdö. Men när det gäller Torshäll så jobbar vi med frågan för att få Trafikverkets gehör, säger hon.