Trafikverket får kritik för utebliven cykelväg

Rose Arvidsson, Lövsättra, saknar en cykelväg längs Norrortsleden, mellan Lövsättra och Rosenkälla. "Varför tar ingen ansvar för samhällsplaneringen?" frågar hon sig.
Rose Arvidsson, Lövsättra, saknar en cykelväg längs Norrortsleden, mellan Lövsättra och Rosenkälla. "Varför tar ingen ansvar för samhällsplaneringen?" frågar hon sig.
Här skulle cykelvägen kunna dras om någon betalade för den.
Här skulle cykelvägen kunna dras om någon betalade för den.
Det hade kunnat finnas en cykelväg ut ur Åkersberga, längs med Norrortsleden mot Arninge.

Men byggplanerna föll och nu får Trafikverket kritik för att glömma bort cykelvägar när bilvägar byggs.

Förra veckan berättade Lokaltidningen Mitt i om hur cyklisterna får kämpa för att ta sig ut ur Åkersberga på familjen Douglas marker, där flera markhinder blockerar vägarna i syfte att förhindra motorfordon.

Men det hade inte behövt vara så. Lokaltidningen Mitt i kan berätta att det fanns ett beslut på att bygga en cykelväg längs med Norrortsleden, mellan Ullna och Lövsättra, en väg som Åkersbergaborna hade kunnat använda för att ta sig till Täby.

Beslutet togs 2008, när Trafikverket byggde klart Norrortsleden. Men Trafikverket ville inte betala för, eller anlägga, cykelvägen själv.

I stället fick Ormgårdens samfällighetsförening i Lövsättra i uppdrag att anlägga vägen. Trafikverket hade räknat på att vägen skulle kosta 450 000 kronor att anlägga, vilket Stockholms stad, Täby kommun och Ullna golfklubb lovade att betala.

Men två saker inträffade. Först överklagade markägaren, familjen Douglas, förgäves beslutet på hur cykelvägen skulle dras, vilket gjorde att ärendet drog ut på tiden.

Sedan fick samfällighetsföreningen veta att vägen skulle kosta betydligt mer att bygga, minst flera hundra tusen kronor mer, än vad Trafikverket räknat på.

Sedan dess har föreningen försökt att få Trafikverket samt kommunerna i Österåker, Täby och Vallentuna att betala för cykelvägen. Men utan resultat – detta trots att de båda berörda markägarna, inklusive Douglas, nu är överens med föreningen om hur vägen kan dras mellan Ullna och Lövsättra.

– Det här är så illa skött av Trafikverket. De borde ha byggt och bekostat cykelvägen. Ingen tar ansvar, den enda kommunen som visat något intresse för vägen är Österåker, säger Rose Arvidsson, ledamot i samfällighetsföreningen.

Hon frågar sig även varför Trafikverket inte passar på att bygga en cykelväg västerut från Rosenkälla nu, när den nya trafikplatsen med nya busshållplatser ska byggas vid Rosenkälla.

– Varför tar Trafikverket inte ansvar för hela infrastrukturen? undrar hon.

Fredrik Månsson, samhällsplanerare på Trafikverket, vet inte varför de inte byggde cykelvägen själva när Norrortsleden byggdes, eller varför Trafikverkets kostnadsberäkning var betydligt lägre än vad vägen visade sig kosta.

Men han är självkritisk.

– I dag är det mer fokus på gång- och cykelvägar. Om bygget skett nu hade vi tagit större ansvar för att säkerställa att gång- och cykelvägen kom till, säger Fredrik Månsson.

Varför inte bygga vägen nu när nya trafikplatsen byggs?

– I dagsläget ser vi inte att behovet är så stort. Vi har ett stort behov av cykelvägar i hela länet, säger Fredrik Månsson.

Fakta

Vill någon betala för cykelväg mellan Lövsättra och Ullna?

Österåker: Oklart, bevakar frågan.

Vallentuna: Nej, då Lövsättra ligger i periferin.

Täby: Nej, prioriterar hellre cykelväg mellan Arninge och Danderyd.

Trafikverket: Vägen finns utpekad som ett eventuellt byggprojekt i framtiden, men inga beslut finns än.