Trafikverket förlorar – Förbifart Stockholm felar i arbetsmiljön

Den 24 november har Trafikverket öppet hus på Förbifart Stockholm.
Trafikverket är ansvariga för bristerna i arbetsmiljön med projektet Förbifart Stockholm.
I januari krävde Arbetsmiljöverket att arbetssättet med Förbifart Stockholm var tvunget att förbättras.
Trafikverket överklagade beslutet – men utan resultat.
Nu står det klart att Trafikverket är ansvarig för bristerna i arbetsmiljön.

 

Anmärkningarna som Trafikverket fick tidigare i januari gällde framför allt arbetet med att förstärka berget i tunneln på Lovön i samband med bygget av Förbifart Stockholm.

Detta då arbetarna bland annat monterat bergbultar för hand istället för med maskiner vilket innebar en stor risk för belastningsskador.

Överklagade beslutet

Arbetsmiljöverket gav Trafikverket en deadline och senast den 15 juni, alltså i lördags, skulle de ha åtgärdat problemen.

Beslutet överklagades tidigare i år eftersom att Trafikverket ansåg att kraven inte var tillräckligt tydliga.

Men nu avslås överklagan och Förvaltningsrätten menar att Arbetsmiljöverkets krav visst var tillräckligt tydliga. De menar också att Trafikverket, i egenskap av byggherre, är ansvarig för de brister som Arbetsmiljöverket pekade ut.

 

– Även om en stor del av det arbetsrättsliga regelverket utgår från att arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön har även byggherren ett ansvar för denna i samband med planeringen och projekteringen av arbetet. Detta ansvar upphör inte per automatik då arbetet påbörjats av entreprenörerna, säger chefsrådmannen Johan Lundmark i ett pressmeddelande.

Kan få betala vite.

Arbetsmiljöverket kommer nu att bedriva tillsyn av arbete med Förbifart Stockholm.

Om inte arbetsmiljön uppfyller kraven kan det utgå vite.