Trafikverket har köpt hus som ska rivas

Snart ska Mälarbanan byggas genom Spånga. Då måste Trafikverket riva flera villor i Bromsten.

Flera av villaägarna har redan blivit utköpta och flyttat därifrån.

Bygget av Mälarbanan är i full gång. De två järnvägsspåren mellan Tomteboda och Kallhäll ska bli fyra, för att göra det möjligt att köra fler tåg, med fler avgångar och bättre punktlighet.

Just nu arbetar Trafikverket på sträckan mellan Kallhäll och Barkarby och sedan står etappen mellan Barkarby och Tomteboda på tur. Detaljplan och järnvägsplan är klara för sträckan mellan Barkarby och Spånga, men Trafikverket räknar med att båda överklagas och att byggstarten därför blir först 2017.

Just nu arbetar Trafikverket på järnvägsplanen för etappen mellan Duvbo och Spånga. Den ska ställas ut under våren.

– I Bromsten tvingas vi göra markintrång och därför sitter vi nu i diskussioner med företagare och privatpersoner där. En del av dem måste flytta och vi har redan köpt några av villorna där. De tomma husen hyr vi ut i väntan på rivning, dels för att det blir otryggt i ett område med tomma hus, dels för att få intäkter, säger Lars Segerman, Trafikverkets projektledare för Mälarbanan.

Nästa år ska Trafikverket dessutom påbörja arbetet med att installera bullerdämpande fönster i några av de villor i Spånga som ligger närmast spåret.

Hela Mälarbanan ska stå färdig 2025.