Trafikverket överklagar krav på bullerskydd

Trafikverket har överklagat Sollentuna kommuns föreläggande – för tredje gången.
Trafikverket har överklagat Sollentuna kommuns föreläggande – för tredje gången.
Sollentuna kommun har vunnit mot Trafikverket två gånger i frågan om bullerskydd vid Trafikplats Kista.
Men Trafikverket ger inte upp och har nu överklagat den senaste domen till högsta instans.

I början av april berättade Mitt i Sollentuna att kommunen återigen fått rätt mot Trafikverket. Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt gick på samma linje som länsstyrelsen och avslog Trafikverkets överklagan av det föreläggande som Sollentuna kommun utfärdat.

Hade domen vunnit laga kraft skulle det ha inneburit att Trafikverket blivit skyldiga att bygga en ny bullerskärm och genomföra åtgärder vid de fastigheter som har för höga bullernivåer vid fasad på våning två samt inomhus – inom tre respektive 12 månader.

Nu ska frågan avgöras av mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt, och det är därmed tredje gången Trafikverket överklagar kommunens krav.