Trafikverket överklagar tunnelbanebygge

Landstingsanställa borde få gratis SL-kort tycker MP.
Utbyggnaden av t-banan har stött på patrull.
Trafikverket har överklagat detaljplanen för bygget av den nya tunnelbanan till mark- och miljödomstolen.
Planen riskerar att påverka Citybanan negativt, enligt Trafikverket.

Trafikverkets överklagande gäller detaljplanen för Vasastaden och rör sträckan Odenplan-Arenastaden, skriver StockholmDirekt.

Enligt Trafikverket är detaljplanen bristfällig. Man saknar bland annat en beskrivning av hur bygget påverkar Citybanan, som Trafikverket äger. Ett krav är att schaktdjupet justeras. Annars kan Citybanan påverkas negativt, enligt Trafikverket.

Även detaljplanen för tunnelbanesträckan Kungsträdgården-Söderort har överklagats, enligt StockholmDirekt. Bakom den står två privatpersoner i  Enskede. De är kritiska mot planerna för Sockenplan och den arbetstunnel som ska ligga vid Enskedevägen. Personerna menar att kulturmiljövärden går förlorade och ogillar att flera träd måste fällas för att man ska kunna genomföra planerna.

Kommunfullmäktige klubbade de båda detaljplanerna i februari, för att kunna bygga t-banesträckorna Odenplan-Arenastaden och  Kungsträdgården-Söderort.

Emma Sahlman, pressansvarig för t-banebygget, menar att överklagande inte påverkar tidsplanen. Orsaken är att man inväntar flera tillstånd, en miljödom och järnvägsplaner för att kunna starta byggena.