ANNONS

Trafikverket har överklagat Tvärbanan till Helenelund

Visionsbild tvärbanan Helenelund
Tvärbanetorget i Helenelund ska bli Kistagrenens ändhållplats. Det ska även byggas nya lägenheter i kvarteret Hoppet intill torget.
Trafikverket har överklagat detaljplanen för Tvärbanans förlängning till Helenelund.
Dessutom har länsstyrelsen bestämt sig för att överpröva den.
Orsaken är bland annat att ett cykelgarage vid stationen anses utgöra påtaglig skada för riksintresset Oskutsbanan.
”Orimligt”, menar Sollentuna kommun.
ANNONS

– Trafikverket agerar på ett oväntat och beklagligt sätt. Deras agerande innebär att vi behöver se över förutsättningarna för projektets genomförande, med risk för förseningar och kostnadsökningar, säger Henrik Thunes (M), kommunstyrelsens ordförande.

Det var i början av sommaren som Sollentuna kommun och Trafikförvaltningen (SL) enades om ett avtal kring hur kostnader och ansvar för Tvärbanans Kistagren ska fördelas.

Tvärbanan har kommit ett steg närmare Helenelund

Kommunfullmäktige godkände genomförandeavtalet i juni och de första entreprenaderna beräknades kunna påbörjas redan första kvartalet 2020, och trafikstart av tvärbanan skulle kunna ske 2023.

”Allmänna intressena är väl avvägda”

Men nu ser alltså Trafikverket och länsstyrelsen ut att sätta käppar i hjulen. De anser att det finns risk för ”påtaglig skada” på en framtida utbyggnad av Ostkustbanan, som är ett riksintresse.

”Orimligt”, menar kommunstyrelsen i Sollentuna som har fått möjlighet att yttra sig i ärendet. Kommunstyrelsen menar tvärtom att ”de allmänna intressena är väl avvägda i detaljplanen utifrån platsen förutsättningar som en del i den regionala stadskärnan Kista-Häggvik”.

– Deras motivering att säkerhetsavstånd inte uppfylls har inte hindrat andra anläggningar av liknande karaktär att uppföras i regionen. Det är bara att titta på Älvsjö och Jakobsberg, säger Henrik Thunes.

”Slumpmässiga bedömningar”

Utbyggnaden av Tvärbanan från Norra Ulvsunda via Bromma Blocks, Rissne och Kista till Helenelund påbörjades redan i maj med ledningsarbeten runt Bromma Blocks och arbete vid Bromma flygplats och Norra Ulvsunda hållplats.

ANNONS

När den så kallade Kistagrenen kan gå hela vägen fram till Helenelund återstår nu att se. Henrik Thunes är starkt kritisk till länsstyrelsens och Trafikverkets agerande.

– Den här sortens slumpmässiga och subjektiva bedömningar leder inte bara till förseningar av bostäder, det är dessutom enormt kostnadsdrivande och lägger ytterligare belastning på kommuner som redan har stora finansiella utmaningar inom välfärdsuppdraget, säger han.