Trafikverket ser över cykelvägar

Det ska bli lättare att cykla i norrortskommunerna. Nu vill Trafikverket ha hjälp av invånarna för att planera rätt.

– Det är cyklisterna som sitter inne med specialkunskapen, säger Rebecka Tall.

De sex nordostkommunerna Vaxholm, Österåker, Täby, Vallentuna, Danderyd och Norrtälje saknar bra cykelvägar både i och mellan kommunerna.

– På många ställen leds cyklister in på villagator eller vägar med trafik och det finns glapp på många ställen, säger Rebecka Tall, projektledare för Trafikverkets satsning Cykelstråk nordost.

Men nu ska det bli ändring. Projektetet ska lägga grunden för funktionella och säkra cykelvägar.

Fram till den 3 april vänder sig därför Trafikverket till allmänheten för att få in åsikter.

– Vi vill veta om vi tänkt rätt med sträckorna. Har vi missat konfliktpunkter? Finns det farliga korsningar som vi behöver tänka till litet extra om? Det är cyklisterna själva som sitter med specialkunskaperna, säger Rebecka Tall.

– Det har kommit fram väldigt mycket synpunkter. Det verkar finnas stort intresse för att förbättra cykelvägarna och för att cykla. Många i Österåker säger att det saknas en cykelinfrastruktur för att ta sig västerut till Täby och detsamma gäller i Vaxholm, där man helt och hållet saknar ­cykelvägar. Men det är inga oväntade synpunkter.

Inom projektet, som Trafikverket driver tillsammans med kommunerna, har ett antal sträckor pekats ut som speciellt lämpliga cykelstråk. För Vaxholms del är det sträckan Vaxholm–Arninge, längs stockholmsvägen. I Österåker handlar det om tre stråk som ska binda ihop kommunen med Vallentuna, Arninge och Täby.

Till sommaren räknar Rebecka Tall med att ha en råskiss över ett framtida cykelvägnät i norrortskommunerna.

– Vi kommer att ha en dialog med kommunerna framöver för att diskutera detta. Till sommaren ska ett dokument vara klart som kan bli underlag för fortsatt planering. Sedan är det andra som gör prioriteringar.

Klart är i alla fall att ett cykelstråk mellan Rosenkälla–Arninge och Stockholm ligger bra till eftersom det är här många cykelpendlare kommer att sammanstråla.

När cykelvägarna kan börja byggas är inte klart.

– Det beror på pengar från länsplanen. Vem som ska finansiera vad är inte heller klart, säger Rebecka Tall.