Trafikverket vill fälla alträd i reservat

En al som står vid strandkanten, 20 meter väster om Sätra båtklubb, ställer till det för Trafikverket.
En al som står vid strandkanten, 20 meter väster om Sätra båtklubb, ställer till det för Trafikverket.
En al som står vid strandkanten, 20 meter väster om Sätra båtklubb, ställer till det för Trafikverket.

Trädets grenar hänger nämligen ut över vattnet – och vattnet ingår i arbetsområdet som Trafikverket tagit in anspråk för att kunna bygga en arbetstunnel och en tillfällig hamn under projektet Förbifart Stockholm.

Därför har Trafikverket ansökt hos stadsbyggnadskontoret om att få fälla alen, trots att marken det står på ligger utanför arbetsområdet.

Alens grenar hindrar det transportband som ska installeras på pontoner i vattnet under 2016, motiverar Trafikverket sin ansökan. Transportbandet ska användas för att lasta berg från en huvudtunnel i början av nästa år.

Ansökan har nu skickar ut på remiss.

Trafikverket har redan tidigare fått tillstånd att fälla träd i naturreservatet, men då inom själva arbetsområdet.