Trafikverket vill ha cykelväg till Arninge

Det ska bli lättare att ta sig fram på cykel. Nu vill Trafikverket ha hjälp av Vallentunaborna för att planera rätt.

– Det är cyklisterna som sitter inne med specialkunskapen.

Cykelstråken i Vallentuna, precis som i de övriga nordostkommunerna, är dåligt sammanlänkade både i och mellan kommunerna.

– Cyklister leds ofta in på villagator eller vägar med trafik och det finns glapp på många ställen, säger Rebecka Tall, projektledare för Trafikverkets satsning Cykelstråk nordost.

Men nu ska det bli bättring. Projektet Cykelstråk nordost ska lägga grunden för funktionella och säkra cykelvägar i de sex nordostkommunerna Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker.

För att få åsikter från alla håll vänder sig Trafikverket till allmänheten för att få in synpunkter.

– Vi vill veta om vi tänkt rätt med sträckorna. Har vi missat konfliktpunkter? Finns farliga korsningar som vi behöver tänka till litet extra om. Det är cyklisterna själva som sitter med specialkunskaperna, säger Rebecka Tall.

Fram till den 3 april kan man lämna sina synpunkter i en digital enkät som finns på Vallentuna kommuns hemsida.

– Men det går också bra att ringa, säger Rebecka Tall.

Inom projektet som Trafikverket driver tillsammans med kommunerna har ett antal stråk pekats ut som speciellt lämpliga cykelstråk. För Vallentunas del är det längs Arningevägen och till Rosenkälla.

Sträckan mellan Vallentuna och Upplands Väsby längs väg 268 som är hett efterlängtad bland många cyklister finns inte med. Det finns redan planer på en cykelväg mellan Vallentuna och Grana när väg 268 ska byggas om. Men inte längre, enligt Rebecka Tall.

– Det har tidigare brustit i finansiering, säger hon.

Till sommaren räknar Rebecka Tall med att ha en råskiss över ett framtida cykelvägnät i nordostkommunerna. Men när cykelvägarna kan börja byggas är inte klart. Cykelvägsplanerna har dock redan väckt stort intresse hos den cyklande allmänheten.

– Vi har fått in mycket synpunkter redan nu. Det verkar finnas stort intresse för att förbättra cykelvägarna och för att cykla, säger Rebecka Tall.