Nytt grund upptäckt i Bastuviken

BRO Seglare i den populära Bastuviken på västra sidan av Ådöhalvön söder om Bro får framöver lära sig att ta hänsyn till ett nytt grund. En privatperson rapporterade för ett par veckor sedan in den tidigare okända grundstenen till Sjöfartsverket.

Det nya grundet kommer nu att föras in på officiella sjökort, men eftersom grundet upptäcktes av en privatperson och inte är kontrollmätt kommer inget djup att anges, berättar Niklas Hammarkvist, nautisk redaktör på Sjöfartsverket.

Varje år rapporteras hundratals tidigare okända grund in till Sjöfartsverket, ofta av privatpersoner som gått på dem.