Trähus kan byggas vid kyrkan

MIDSOMMARKRANSEN Ett flerfamiljshus helt i trä med 40 lägenheter kan byggas mitt emot Uppenbarelsekyrkan. Det är företaget Belatchew fastigheter AB som föreslås få en markanvisning i området vid Bäckvägen och Cedergrensvägen.

Exploateringsnämnden tar beslut på torsdag.