Träna på utomhusgym redan till sommaren

Botkyrka får i år sitt första utomhusgym, förmodligen redan under sommaren. Kommunen utreder nu var det ska ligga och till vilken målgrupp det ska vända sig.

För att förbättra folkhälsan har utomhusgym blivit populära inslag i parker och motionsspår runt om i Stockholm. Inom kort kommer även Botkyrka kommun att anlägga sitt första gratisgym ute i det fria.

– Slår det väl ut vill vi fortsätta och anlägga fler. Det är jätteviktigt med motion och hälsa, säger Mattias Gökinan (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Och intresse ser ut att finnas. Två medborgarförslag om utomhusgym har nyligen lämnats in. Det ena kommer från en grupp pensionärer som föreslår ett gym mellan kolonilotterna och radhusen i Alby. Det andra från yngre personer som hoppas på ett utegym för lite tyngre träning vid Friluftsstaden i Riksten.

Moderaterna lämnade även en motion i slutet av förra året där de föreslog ett utomhusgym i Tumba.

– Idén har funnits länge och pengar fanns redan avsatta i vår budget för 2012 när förslagen kom in. Men det är roligt att man engagerar sig och vill vara med, säger Mattias Gökinan.

Var det ska ligga är ännu inte bestämt.

– Det ska vara där folk rör sig, och det ska vara tillgängligt. Jag ser en naturlig koppling till våra fina löpspår som vi har, som exemelvis Storvreten där det finns tillgång till badhuset också. Kultur- och fritidsförvaltningen ska nu utreda var gymmet ska placeras.

– Det finns olika typer av utegym och vi utreder det här under våren. Därefter ska det anläggas, säger Roger Vintemar, anläggningschef.

Snart vid ett löpspår nära dig.

Fakta

Fler utegym

I Stockholms kommun finns elva stycken. Huddingeborna fick under förra året två stycken utomhusgym, ett i vid Visättra sportcenter i Flemingsberg och ett i Rådsparken.

De kan vara i trä eller metall. På vissa tränar man med sig sin egen vikt som tyngd, andra utgörs av mer klassiska gymmaskiner.

Källa: stockholm.se, huddinge.se