Min lokala hjälte

Trång p-plats gav bucklor på bilen

Det är trångt mellan bilarna i Lidingö centrum. Peter Watz har fått många bucklor på bilen.
Det är trångt mellan bilarna i Lidingö centrum. Peter Watz har fått många bucklor på bilen.
Parkeringsbristen gör att kunderna väljer bort Lidingö centrum. Det tror Peter Watz, som själv ibland låter bli att handla i där eftersom han är rädd att få skador på sin bil.

Sedan förra året har antalet bilar på ön blivit tvåhundra fler och snart finns över 17 000 bilar som ska samsas om centrums 550 parkeringsplatser. Och fler bilar blir det när fler börjar flytta in till Dalénum. Trenden är också att bilarna blir större. Lidingöbon Peter Watz läste i Mitt i Lidingö tidning om handlarnas oro för att etableringar på andra ställen på ön kommer att dränera centrum på bilburna kunder. Men han tror inte att det är det största hotet mot centrum, utan snarare parkeringsproblemen.

– Själv undviker jag att åka hit för att bilarna blir skadade av andra som parkerar, säger han.

Han visar sin bil med bucklor som han fått i Lidingö centrum. Han och hans fru Sarah har nästan slutat räkna antalet gånger som bilen skadats.

– Jag låter bli att laga bucklorna, det är ingen idé, säger Sarah.

Parkeringarna i centrum är för få och för trånga, menar de. Att det finns platser i garaget hjälper inte, eftersom många inte vill parkera där.

– Folk verkar rädda för att stå i garage, säger Peter Watz.

Han tror att dödsstöten för centrum skulle vara om det öppnade ett systembolag till på ön.

– Då finns ingen anledning åka dit alls längre, säger han.

Tobias Edberg är Vasakronans ansvarige i Lidingö centrum. De äger den ena parkeringen.

– Vi vill gärna ha fler parkeringsplatser, men det går inte av utrymmesskäl, säger han.

Han tycker dock att parkeringssituationen är ganska bra i centrum.

– Sett över veckan är det inte trångt på parkeringarna – men en fredagkväll är det ju det eftersom folk ska till systemet, Coop och Vi Skeppet.

Han har inte märkt av att trängseln på parkeringen har påverkat centrums kundunderlag.

– Från 2009–2010 ökade handeln, den mattades av något förra året, men fortfarande är det bra, säger han.

I översiktsplanen inför 2030 uttalas behovet av fler parkeringar, och man talar om att bygga dessa under marken.

Peter och Sara Watz tycker dock att man måste tänka nytt redan nu. Till exempel kan man göra 15-minutersparkeringar närmast affärerna på p-däcket, så att fler får chansen att stå där. En annan åtgärd vore att låta måla dubbla streck mellan platserna så att det blir mer utrymme mellan bilarna. Det skulle minska risken för skador.

– Båda de förslagen är värda att titta på, säger Tobias Edberg.

Fakta

Undviker du att åka till centrum av rädsla för att inte få parkeringsplats?

Jan-Åke Tegebro, Näset: ”Ja, jag åker numera nästan alltid till Larsberg i stället. Skulle jag inte på systemet skulle jag inte ha åkt hit i dag över huvud taget.”
Lotta Ericsson, Islinge: ”Nej, däremot vet jag folk från stan som hellre åker hit ut för att det är lättare att parkera här än inne i city. ”
Kristina Vedung, Gångsätra: ”Nej jag undviker inte det direkt. Men det brukar vara lite soppigt häruppe. I dag hade jag tur dock och fick bästa parkeringen.”
Peder Langenskiöld, Hersby: ”Nej, jag tror tvärtom alltid att jag ska få en parkering. Är det en tuff tid före helgen, då får man ta att det är svårt att hitta plats.”