Trång passage ska bli bredare

Marievik På torsdag beslutar sannolikt trafik- och renhållningsnämnden att bygga om den så kallade kofållan för fotgängare och cyklister som tar sig från Liljeholmen till Marievik.

För att göra vägen över godsspåret mer framkomlig vill trafikkontoret bland annat öppna upp passagen över godsspåret. Därtill ska en ny ramp för fotgängare och cyklister förbinda Liljeholmsbron med stråket.

Åtgärderna beräknas kosta 6,7 miljoner kronor och beräknas vara klara i vår.

Passagen öppnades nyligen upp av en okänd person som plockat bort järnbalkar som gjort passagen trång.