Trånga skolor het fråga i valet

Trängseln på skolorna är akut i Hägersten-Liljeholmen.

Tillfälliga baracker blir den snabba lösningen.

Detta är stadsdelens hetaste valfråga.

Antalet temporära lösningar för skollokaler duggar tätt i Hägersten-Liljeholmen och flera skolor har hundratals fler elever än de är byggda för.

Många får undervisning i paviljonger. Årstadalsskolan, Sjöviksskolan, Mälarhöjdsskolan, Aspuddsskolan och Västertorpsskolan är några exempel. Midsommarkransens grundskola premiäröppnade i Brännkyrka gymnasiums gamla lokaler som temporär lösning.

Här började Maria Ljuslin och Joel Botnen Diamants dotter Emmylou förskoleklass vid skolstarten. Skolan ligger ett stenkast från Essingeleden. Att barnen ska vistas så nära buller och avgaser skrämmer många föräldrar.

– Barnens hälsa finns inte med i samhällsplaneringen, säger Maria Ljuslin.

Tillsammans med andra föräldrar har hon konfronterat skolförvaltningen, men fått till svar att staden håller sig inom gällande gränsvärden vad gäller luftkvalitet och buller.

Den nya skolan vid brandstationen kan bli klar om tre till fyra år.

Eftersom det är den enda kommunala skolan att tillgå då andra är fulla hör Eric Paglia till de föräldrar vars barn blir hänsvisade till Midsommarkransens skola. Han är inte förtjust i dånet och partiklarna från Essingeleden.

– Jag misstänker att staden vill spara bra och dyrbar mark att bygga bostäder på. Var barnens skolor ligger är inte lika viktigt.

I Mälarhöjden får en hel förskoleklass gå till paviljonger i Västertorps skola i stället för Mälarhöjdens skola. Något en föräldragrupp överklagat och fått avslag på. Ett klart misstroende mot politikernas hantering av trycket på skolorna utkristalliserar sig. Invändningarna handlar inte om paviljongerna i sig men de blir en symbol för det akuta läget.

Snarare upprör trånga skolgårdar, matsalar och skolmiljöer i ständig omvandling.

– Pedagogerna kämpar otroligt mycket, är jättebra och gör allt de kan. Men man känner att det byggs om hela tiden för att utöka och utöka. De får göra om och göra om. Det blir kortsiktigt och man måste omorganisera hela tiden, säger Andrea Irving vid nätverket Skolplaner i Årstadal.

Själv har hon barn i Årstadalsskolan och har kämpat för fler skolplatser i området. Nyss öppnade Sjöviksskolan som ska bestå av paviljonger i några år innan en permanent lokal är färdig.

Andrea Irving tycker att stadens styre agerat på tok för långsamt.

– Problemen fanns när de kom till makten för åtta år sedan och det dröjde till 2013 innan man fick fram en markanvisning till Sjöviksskolan.