Trånga toaletter på äldreboende

Blackeberg Blackebergs äldreboende har fått en tillsägning av Arbetsmiljöverket. Det gäller utrymmet bredvid toalettstolarna, som arbetsmiljöverket anser är för trångt.

Bristerna ska åtgärdas vara åtgärdade senast 2014, kräver Arbetsmiljöverket.