Alla artiklar i serien ”Trånga Stockholm”

I en serie artiklar granskar Mitt i hur vi i Stockholm påverkas när allt fler ska samsas på samma yta.

Om trängseln i kollektivtrafiken:

Om befolkningsökningen 2017:

Om den höga belastningen i idrottshallarna:

Om trångboddheten:

Om ungas problem att flytta hemifrån:

Att kunna flytta hemifrån – valfråga för unga