Trångboddhet hos unga kartläggs ej

Går det att ta reda på hur många ungdomar som är trångbodda i Tensta?

Åsikterna går isär mellan miljöpartisten Anwar Harsi och folkpartisten Ann-Katrin Åslund.

Hur sätter sig politikerna egentligen in i allt de ska besluta om? Svaret är de tjänstemän som utreder frågor och presenterar informationen för beslutsfattarna. Men vad händer om frågorna är för svåra eller om utredningspersonalen saknas?

I Spånga-Tensta stadsdelsnämnd ställdes frågan på sin spets vid det senaste nämndemötet. Miljöpartiet frågade bland annat hur ungdomars trångboddhet i stadsdelen ser ut, men förvaltningen hävdade, stödda av moderaterna och folkpartiet, att frågan inte går att besvara. Ett svar Anwar Harsi från Miljöpartiet inte är nöjd med.

– Jag menar att det inte finns något som är viktigare än att få veta hur ungdomar har det. Vet man inte det kan man inte heller fatta viktiga beslut, säger han.

Enligt Anwar Harsi går det visst att utreda trångboddheten i stadsdelen, bland annat genom vattenförbrukning. Han frågar sig i stället om den borgerliga majoriteten inte vill höra svaret på de frågor partiet ställer.

Något stadsdelsnämndens ordförande Ann-Katrin Åslund (FP) inte håller med om.

– Om vi så skulle tillsätta tio utredningstjänster skulle ingen kunna svara på den frågan. Men jag tycker för min del att om vi hade de pengarna skulle vi tillsätta personer som jobbade ute i verksamheten i stället.

Vad säger du om att exempelvis mäta vattenförbrukningen som Anwar Harsi föreslagit?

– Du hör själv hur det låter. Jag tror inte på den idén. Här har vi folk som flytt från krig. Om man vill mäta deras vattenförbrukning eller knacka dörr har det blivit för integritetskränkande. Bostadsstatistik finns det gott om. Det miljöpartiet vill åt är dem som bor svart.

Men trots att exakta siffror saknas håller hon med om att problem med trångboddhet existerar.

– I skrivelsen svaras att ingen kan utreda exakt hur det ser ut. Däremot svarar vår förvaltning att vi jobbar mot att förbättra situationen med trångboddhet. Det är exempelvis därför skolor och fritidsgårdar satsar på läxläsning, säger Ann-Katrin Åslund.

Fakta

De bor trångt

I Sverige är ungefär 15 procent av befolkningen trångbodda, eller har mindre än ett sovrum för varje familjemedlem.

Yngre är oftare trångbodda än äldre och personer födda utomlands är oftare trångbodda än de som fötts i Sverige.

Källa: Statistiska

centralbyrån