Trängre vid behållarna när återvinningsstationer ryker

sopor sopstation
Redan i dag är det trångt vid återvinningsstationerna i Stockholm, och trängre kommer det att bli när åtta stycken plockas bort.
Det kommer snart att bli trängre bland återvinningsstationerna i Stockholm.
Innan året är slut kommer nämligen åtta av dem att plockas bort på grund av bygglovsstrul, varav en i Bromma och en i Västerort.
– Vi har tittat på föreslagna alternativ men hittills har inget fungerat, säger Annika Ahlberg på Förpacknings- och tidningsinsamlingen.

Det går i snitt 4000 personer på en återvinningsstation i Bromma och ungefär 2500 i Västerort. Men snart blir trycket på stationerna ännu högre.

I november försvinner nämligen stationen på Gamla Bromstensvägen i Bromma, och samtidigt försvinner stationen vid Åkermyntan i Hässelby villastad. Ingen av stationerna ersätts av nya, utan boende i områdena får vänja sig vid att slänga sitt skräp på annan plats.

– Vi har tittat på föreslagna alternativ men hittills har inget fungerat. Ingen av de alternativplatser vi sökt har gått igenom, säger Annika Ahlberg, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).

Anledningen till att det inte går att ersätta stationerna är problem med placeringen och andra pågående detaljplaner som gör att bygglov inte kan beviljas. Stationen på Bromstensvägen försvinner till exempel för att en cykelväg planeras, och den vid Åkermyntan ryker för att hus ska byggas på den plats stationen står i dag. FTI har tidsbegränsade bygglov för dessa stationer och har ansökt om permanent bygglov men inte fått det.

– De som bor i områdena kommer få längre att gå med sina sopor, vilket kan medföra en större risk för fler förpackningar i hushållsavfallet, säger Annika Ahlberg.

Hur många fler stationer skulle behövas?

– Det skulle behövas fler, men någon siffra är svår att sätta. Men jag tackar inte nej till några platser om jag får erbjudande om en plats, det gör jag ju inte. Trycket på stationerna är högt redan nu, säger Annika Ahlberg.

Stockholms stad har jobbat för att få ta över ansvaret för återvinningsstationerna, men något sådant beslut är inte fattat av regeringen.

Fakta

Stationerna som försvinner

FTI AB (Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar på uppdrag av företagen som producerat dem, i hela Sverige.

I höst måste FTI AB måste stänga åtta stationer i Stockholms, där det tillfälliga bygglovet gått ut och man inte fått permanent bygglov. Orsakerna skiljer sig åt från station till station:

Vårbergsvägen 69, Skärholmen

Gamla Bromstensvägen 1, Bromma.

Selmedalsvägen 191, Hägersten-Liljeholmen.

Uggelviksgatan 2, Östermalm.

Svartlösavägen 77, Älvsjö.

Södermannagatan 61/Bohusgatan, Södermalm.

Dannemoragatan 16, Norrmalm

Drivbänksvägen, Hässelby-Vällingby.

Källa: FTI AB