Trängselskatt kan utökas

Stockholm Regeringen skickade förra veckan ut ett förslag till 57 remissinstanser om utökad trängselskatt. Bland annat föreslås trängselskatt på Essingeleden samt en ny trängselskatt över Saltsjö-Mälarsnittet, det vill säga broarna i innerstan som Västerbron, Centralbron och Slussen.

Tanken är att de nya bestämmelserna ska träda i kraft den 1 januari 2016.