Trångsund får 165 nya bostäder

Alliansen planerar för cirka 165 nya lägenheter i centrala Trångsund. Ann-Marie Högberg (S), oppositionsråd, anser att alliansen håller för låg fart på byggandet.

– Det är alldeles utmärkt att det äntligen händer något. Det skulle redan ha kunnat vara i gång, man har inte varit tillräckligt målmedveten, säger hon.

Ann-Marie Högberg pekar ut många lämpliga platser för förtätning.

– Det kan ske i centrala Huddinge, Flemingsberg, Skogås, Vårby Haga och Vårby gård, säger hon.

Det aktuella området i Trångsund ligger nära både väg och järnväg, utmaningen blir att klara bullergränserna.

– Vi skulle gärna bygga högre, men det är oklart om vi klarar gränsvärdena för buller i hus som blir högre än dem vi nu planerat, säger Tomas Hansson (KD), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

I projektet ingår 75 ungdomsbostäder i ett nio våningar högt hus.

– Vi vill gärna förtäta bebyggelsen i centrala lägen, säger Tomas Hansson.

Planerna godkändes i kommunstyrelsen förra veckan, vilket betyder att kommunen kan gå vidare med detaljplaneringen.

– Med tanke på läget vore det bra om antalet bostäder kunde öka ytterligare något, men det kommer att ställa stora krav på utformningen av den nya bebyggelsen, säger han.

Tomas Hansson tror att Trångsund, som i dag har både hyresrätter och bostadsrätter, kommer att ”ytterligare vitaliseras genom att det också tillförs ungdomsbostäder”.

Ungdomsbostäderna ska ligga på den skogsklädda höjden vid Korpstigen. I området mellan Trångsundsvägen och järnvägen planeras cirka 90 lägenheter i fem-sex våningar. Här finns i dag en boendeparkering. Byggherre är kommunala Huge Fastigheter AB.

Hur ska parkeringsplatserna lösas?

– Det är alltid svårt att lösa parkeringen när man bygger i centrala lägen. Det handlar om att ersätta dessa platser, säger Tomas Hansson.

Om allt går enligt planerna och det inte blir några överklaganden kommer bostäderna att vara inflyttningsklara 2015.

Alliansen har en ambition att bygga drygt 700 lägenheter per år under fem år, det gäller för hela kommunen.