Trångsund och Stuvsta utan pendelstopp

Huddinge Landstinget planerar att utöka pendeltågstrafiken. Som tidningen tidigare berättat riskerar Trångsund och Stuvsta då att bli passerade utan stopp om landstinget satsar på snabbtåg som hoppar över små stationer. Det bekräftas av det förslag som nu går på remiss till länets kommuner.

Även om just snabbtågen passerar kommer turtätheten i Huddinge att bli minst som i dag på alla hållplatser.