Trångt för bilar i framtidens Rinkeby

Yerivan Hamadamin i Rinkeby får varningar och böter men känner inte att hon inte har något annat val än att felparkera när det saknas parkeringar. Och färre blir det.
Yerivan Hamadamin i Rinkeby får varningar och böter men känner inte att hon inte har något annat val än att felparkera när det saknas parkeringar. Och färre blir det.
Rinkebyterassen.
Rinkebyterassen.
Bromstensstaden.
Bromstensstaden.
Fler lägenheter - men färre parkeringar - i framtidens Rinkeby.

– Det finns redan för få, folk felparkerar. Det är kaos. Hur tänker de som planerar?, frågar sig Rinkebybon Yerivan Hamadamin.

I höst river Svenska Bostäder parkeringsgaraget på Gärdebyplan och inget nytt garage planeras. Nu står 81 hyresgäster utan parkeringsplats.

– Varje kväll åker vi gata upp och gata ner för att hitta plaster, vi ser ut som ett gäng förvirrade getingar, säger Yerivan Hamadamin, en av dem som förlorat sin garageplats.

För andra boende, som Mitt i pratar med, har det gått så långt att de börjat plocka bort sina bilars registreringsskyltar för att slippa bötfällas, när de medvetet felparkerar i Rinkeby.

– Felparkeringarna gör det svårt för ambulans och annan utryckningspersonal att komma fram. Men folk har ingenstans att ställa bilen, man undrar om de tänker på de här konsekvenserna när staden och byggbolagen planerar, frågar sig Yerivan Hamadamin.

Men det här är bara början. När bostadsbolagen bygger nytt och bygger om blir det allt färre parkeringsplatser i Rinkeby.

– Vi försöker bygga så få parkeringar som möjligt. Det är inte en lönsam affär att bygga p-platser, säger Jenny Berglund, ombyggnadschef Svenska bostäder.

De räknar med att de ungefär kommer att ha 160 färre p-platser i Rinkeby än i dagsläget när de byggt färdigt Rinkeby allé och Rinkebysvängen år 2022.

– Vi kommer att satsa på ytparkeingar, men inte fler än 20 platser bredvid varandra i en mer parkliknande miljö för att det ska bli trevligare och tryggare.

Det är inte bara Rinkebyborna som kan förvänta sig färre parkeringsplatser.

Stockholm hade till för inte så många år sedan ett p-tal på 1,0. Det betyder att den som byggde ett flerbostadshus måste anlägga minst en parkeringsplats per lägenhet. Nu har reglerna ändrats, dels för att det ska bli billigare att bygga, dels för miljöns skull. De nya p-talen utgår från ett intervall på 0,3 – 0,7 per bostad. Bygger man dessutom nära kollektivtrafik kan man komma ner i så låga parkeringstal som 0,3.

Ett sådant exempel är Rinkebyterrassen där det planeras för cirka 600 lägenhet. Där har man utgått från parkeringstalet 0,32 platser per bostad.

– För att kunna bygga så få parkeringar ska vi också sätta in bilpooler, säger Carlos Albinsson, projektledare för Byggvesta.

I Bromstensstaden – där 1100 bostäder planeras – har man utgått från p-tal 0,6 i första etappen och i etapp två 0,5 platser per lägenhet.

I några stora bostadsområden i staden har man på senare år medvetet byggt färre parkeringsplatser, som Hammarby sjöstad där det ledde till p-kaos framför allt i den först färdigbyggda delen. Ett annat exempel är Norra djurgårdsstaden, där man utgått från 0,5 platser per bostad, och studentlägenheter som inte har några parkeringsplatser för bil, bara för cykel.