Trångt för plogbilen på vägarna i Tullinge

Det går inte att bara ploga bort all snö i Tullinge. Den måste köras undan också.

– Det är väldigt trångt, säger Lasse Karonen på Peab som sköter snöröjningen.

Förra veckan kunde Lokaltidningen Mitt i berätta att nästan 700 klagomål på snöröjningen kommit in till Botkyrka kommun den här vintern. En stor del av dem gäller höga snövallar.

När Tullingeborna samlades till dialogforum om snöröjningen häromveckan var också snöhögar som skymde sikten och snövallar som tvingade ut folk i gatan några av de stora samtalsämnena.

Men för att snön som plogats upp i vallar och högar ska transporteras bort krävs det att kommunen beställer extra hämtning med lastbil. Och det är dyrt.

– Vi tvingas forsla bort väldigt mycket snö och det gör stora hål i budgeten, säger Peter Nyberg (S), ordförande för samhällsbyggnadsnämnden och tillägger att man inte upphör att köra bort snö även om man spräcker budgeten.

Tullinge dominerar bland klagomålen. Enligt Lasse Karonen, arbetsledare på Peab för snöröjarna i Botkyrka, beror det på att många av de gamla sommarstugeområdena är svåra att ploga.

– Det är väldigt trångt, även på flera av de nybyggda vägarna, säger han. Man kan inte ploga dem när de blir fulla med snö, vi vågar inte trycka mot staket och brevlådor för då går de sönder. I stället får vi åka efter och ta bort snön.

Att ta bort snö tar tid. Enligt Lasse Karonen har man hållit på att köra bort snö hela vintern. Men det fylls på snabbt när det snöar. Hittills i år har det fallit omkring 1,5 meter snö.

Sedan nyår har kommunen lagt omkring 2,5 miljoner kronor på att forsla bort snö, vilket är betydligt mer än man budgeterat för. 2011 lade man 5,5 miljoner kronor på snötransporter.

Efter vintern ska säsongens snöröjning analyseras.

– Vi behöver bland annat titta på vad som är en normal vinter, säger Peter Nyberg.

Många i Tullinge kritiserar också bristen på samordning mellan dem som plogar åt bostadsrättsföreningar, centrumägare och andra fastighetsägare. Boende berättar om plötsliga snövallar tvärs över vägar, och Peabs snöröjare har stora problem med snö som skottas ut i vägen.

– Tyvärr finns inte någon samordning i dag. Det kanske kommunen skulle kunna ta tag i och kanske kunde vi hjälpa till på något sätt, säger Lasse Karonen.

Ett av de områden där snöröjningen faktiskt fungerat i vinter är prioriteringen av kollektivtrafiken. Enligt samhällsbyggnadsförvaltningen har man har inte fått in några klagomål från vare sig bussbolaget Keolis eller SL, till skillnad från många andra kommuner.