Trångt för sexåringar i skolan

Västertorp Prognoserna för barn som behöver förskoleklass överstiger långt de lokalytor som finns i Mälarhöjdens och Västertorps skolor. Därför vill utbildningsförvaltningen hyra in paviljonger till Västertorpsskolan under tiden som en permanent utbyggnad planeras.

Tanken är också att barn från Mälarhöjden som, trots en ny paviljong även där inte får plats, ska gå i Västertorpsskolan. Beslut fattas i början av februari.