ANNONS

Trångt i kommunhuset

Det är lokalbrist i kommunhuset. 40 arbetsplatser behövs snarast.
ANNONS

De senaste åren har fler och fler fått dela rum i kommunhuset som en lösning på att det behövs fler arbetsplatser. Nu krävs det mer kraftfulla åtgärder, enligt en skrivelse från kommundirektör Bo Renman.

40 arbetsplatser behövs snarast – ytterligare tio inom några år.

Fler förtätningar i kommunhuset kräver stora och dyra ombyggnationer och hyresavtalet går ut 2023. Förslaget är i stället att ordna 40 arbetsplatser någon annanstans.

Kommunen har tagit hjälp av en extern konsult för att komma fram till ett förslag på lösning. Föreslaget innebär flexibla arbetsplatser i kommunhuset, att vissa avdelningar flyttar till andra våningsplan medan andra förvaltningar lämnar kommunhuset.