Trångt att köra när kablar grävs ner

Just nu är det trångt i korsningen Lugntorpsvägen–Sankt Mickelgatan.
Just nu är det trångt i korsningen Lugntorpsvägen–Sankt Mickelgatan.
Delar av gator och trottoarer grävs nu upp runt om i Hägersten. Orsaken är att Ellevio lägger ner kablar i marken.
– Hägersten är ett av få områden där luftledningar finns kvar, säger Jonatan Björck, presschef på Ellevio.

Mälarhöjdsvägen varit trång att köra på under en längre tid. Både bilister och cyklister har fått navigera extra försiktigt, när trottoaren och delar av vägbanan spärrats av och grävts upp.

Likadant är det i korsningen Lugntorpsvägen-Sankt Mickelsgatan, nära Mälarhöjdens skola.

Orsaken är att Ellevio lägger ner kablar i marken. Cirka 10,5 km oisolerade luftledningar i Hägersten ska ersättas med cirka 11,1 km isolerade kablar. Detta för att förbättra elleveransen och elsäkerheten.

– Hägersten är ett av få områden där luftledningar finns kvar. Det är ett stort projekt att lägga ner alla kablar i backen, säger Jonatan Björck, presschef på Ellevio.

Det är trångt att köra på delar av Mälarhöjdsvägen, just nu.

Projektet görs i sju etapper/områden i taget, och väntas bli klart senast under 2022. Men inga vägar och trottoarer kommer att vara uppgrävda under någon längre tid.

– Vi gör klart en sträcka på cirka hundra meter i taget. Sedan återställer vi den och går vidare, säger Jonatan Björck.

I projektet ingår även att ersätta stolpstationer med nya kabelskåp, som ska stå på marken.

Även andra arbeten pågår just nu i Hägersten, som gör att vägar är delvis uppgrävda. Ellevio byter ut nätstationer och dessutom lägger andra företag fiber i kvarteren.