Trångt om saligheten på p-platser

Omöjligt att få en plats på parkeringen efter åtta på morgonen tycker Vallentunabo.
Omöjligt att få en plats på parkeringen efter åtta på morgonen tycker Vallentunabo.

Infartsparkeringarna i centrum blir mer och mer överfulla. Detta anser en Vallentunabo som i ett förslag till kommunen förordar att grönytorna bakom Korallen bör utnyttjas till parkering.

Parkeringen bakom gymnasiet bör också utnyttjas mer, tycker medborgaren. Även fler cykelparkeringar behövs i Ormsta enligt förslaget.