Trångt på Danderyds infartsparkeringar när bilarna blir fler

Den som gett sig in för att hitta en parkeringsplats vid "Hortusparkeringen" kan få leta länge.
Den som gett sig in för att hitta en parkeringsplats vid "Hortusparkeringen" kan få leta länge.
Lourdes Navarro är en av alla danderydsbor som just när Mitt i gör besök lyckats hitta en plats. Men hon säger att det ofta är svårt att hitta en plats.
Lourdes Navarro är en av alla danderydsbor som just när Mitt i gör besök lyckats hitta en plats. Men hon säger att det ofta är svårt att hitta en plats.
Samtidigt som bilarna i kommunen blir allt fler hårdnar kampen om parkeringsplatserna.

– Är jag inte här innan klockan åtta är det ingen idé att leta efter parkering här, säger Lourdes Navarro.

Det har blivit en evig jakt på parkeringsplatser i kommunen. Varje morgon är det samma sak. Fler Danderydsbor har tröttnat.

Vid Hortusparkeringen utanför Mörbybadet är det inte många parkeringsplatser lediga när Mitt i är på plats.

Lourdes Navarro har bott i Danderyd i elva år.

– Vi är många som vill se att kommunen ordnar med fler parkeringsplatser, säger hon.

För att ha en chans att hitta en parkering behöver hon vara på plats innan klockan åtta.

– Efter klockan åtta är det fullt, säger Lourdes Navarro.

Att åka kollektivt ända från hemmet är inte ett alternativ för henne.

– Nej, jag hinner inte då. Särskilt inte om man ska lämna barnen. Kollektivtrafiken går för glest och särskilt på kvällen när man ska hem igen, säger hon.

Samtidigt som kampen om parkeringarna blir hårdare blir också bilarna i kommunen fler. Enligt statistik från Statistiska centralbyrån fanns 17 436 personbilar registrerade i kommunen 2015. Det är den högsta siffran sedan 2002 då statistiken blev tillgänglig.

Bengt Sylvan (L) är ordförande i den tekniska nämnden och är ansvarig politiker för infartsparkeringarna.

– Jag känner till problemet. Saken är den att ju fler parkeringar vi gör desto fler kommer att ställa sig där. Vi kommer aldrig att kunna tillfredsställa behovet fullt ut, säger han.

Han beskriver problemet som ett ”moment 22”.

– Det är ont om mark i kommunen. Och den mark som finns tillgänglig vill vi hellre bygga bostäder på, säger Bengt Sylvan.

I samband med utbyggnaden av Mörby centrum vill Skandiafastigheter, som äger centrumet, bygga ett tio våningar högt garage med plats för 550 parkeringsplatser. Bygglovet för detta ska behandlas vid nästa möte för byggnämnden. Enligt Bengt Sylvan vill man i kommunstyrelsen föra diskussioner med Skandiafastigheter om några av dessa parkeringsplatser kan öronmärkas som infartsparkeringar.

Tätare kollektivtrafik är också något som kommunen vill arbeta för.

– Tyvärr är det ju så att SL jobbar nästan tvärtom och vill skära ned på trafiken. Vi ligger på dem, men de jobbar på sitt sätt, säger Bengt Sylvan.

SL:s presskontakt Christian Hoffmann säger att det är svårt att säga något om kollektivtrafiken i Danderyd generellt.

– Vi försöker alltid att mäta antalet resenärer för att ha en så genereös tidtabell som möjligt, säger han.

Caroline Robson (MP), oppositionsråd, tror inte att fler Danderydsbor skulle välja bussen om det sattes in mer trafik.

– Folk i Danderyd är rätt bekväma av sig. Det finns redan i dag rätt bra med bussförbindelser, men folk använder inte de i den utsträckning man önskar.

Tvärtemot Bengt Sylvan tycker hon att det borde gå att få till fler parkeringsplatser.

– Rent principiellt håller vi med om att det är lite av ett moment 22 eftersom vi hellre ser att vi får till fler bostäder. Men samtidigt finns mark i anslutning till kollektivnära läge som skulle vara utmärkta som infartsparkeringar. Och där vill ändå ingen bo, säger Caroline Robson.

Mitt i har sökt Skandiafastigheter för en kommentar.

Fakta

Så många bilar finns i Danderyd

Siffrorna anger antal personbilar registrerade i Danderyd

2012: 15 254

2013: 16 150

2014: 16 910

2015: 17 436

Flest bilägare i Danderyd är män, de äger 6923 bilar. Kvinnorna äger 3992 bilar.

32,9% av bilarna i Sverige är grå/silver vilket gör det till den vanligaste färgen.

Volvo är den överlägset vanligaste bilmärketi landet.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB)